مسائل مربوط به کم آبی برخی روستاها بررسی شد.

جلسه شورای حفاظت آب و سازگاری با کم آبی با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد.

جلسه شورای حفاظت آب و سازگاری با کم‌آبی با حضور دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و سایر اعضای این کارگروه و برخی نمایندگان روستاها در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مهمی ازقبیل تعیین و تکلیف بازه زمانی بهره‌برادری از منابع آب زیرزمینی و تعیین تاریخ شروع محدودیت، ایجاد تعهدات لازم و کافی در خصوص عدم تاثیر گذاری چاه‌های جدید حفر شده و همچنین مشکل آب شرب برخی نقاط و راه‌های تامین آن بررسی و راهکارهای مورد نیاز ارائه شد و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوهبنان

۱۴۰۱/۰۹/۰۱