کمیته اقدام مشترک با مسئولین نظارتی برگزار شد.

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲، با حضور دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و همچنین رئیس تعزیرات شمال استان و سایر اعضای کمیته اقدام مشترک ستاد تنظیم بازار شهرستان در محل فرمانداری کوهبنان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مباحث تعزیراتی شهرستان، مقرر گردید رسیدگی و نظارت بر بازار با دقت مضاعف و بیشتر از قبل و با جدیت تمام دنبال شود و هم چنین رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی در اسرع وقت صورت پذیرد و با متخلفین برخورد قاطع شود.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوهبنان