تئاتر کمدی قرنطینه با حضور مسئولین فرمانداری کوهبنان برگزار شد.

سرپرست فرمانداری و مسئول حراست فرمانداری کوهبنان جهت بازدید و تماشای تئاتر کمدی قرنطینه در محل سالن اجرا آن حاضر شدند.

دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و مسئول حراست فرمانداری شهرستان به منظور بازدید از اجرای تئاتر کمدی قرنطینه توسط گروه هنری سپنتا در محل سالن مجتمع فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حاضر شدند و به تماشای اجرای جمعی از جوان هنرمند شهرستان پرداختند.

در این بازدید و در حاشیه اتمام نمایش، سرپرست فرمانداری کوهبنان در جمع هنرمندان حاضر شد و با ایشان به گفنگو پرداختند و ضمن تجلیل و تشکر و تحسین کار اجرای ایشان، بر لزوم پیشرفت و تقویت اینگونه از کارهای هنری، و همچنین تهیه و نمایش کارهای ارزشی و فاخر نیز تاکید کردند.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوهبنان