دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان از محل مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ بازدید کردند.

دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان به همراهی مسئول دفتر بازرسی وحراست فرمانداری و ناظر فوریت های پزشکی از مرکز فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ شهرستان کوهبنان به صورت شبانه بازدید کردند.

ایشان ضمن بازدید از وضعیت آماده‌باش و میزان آمادگی نیروهای شیفت، از تجهیزات و صحت عملکرد و همچنین امبولانس فعال بازرسی کردند.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوهبنان