مسائل مربوط به سالمندان مورد بررسی قرار گرفت.

صبح امروز جلسات توامان کمیته مناسب‌سازی و شورای سالمندان شهرستان با حضور دکتر توکلی و رئیس اداره بهزیستی برگزار شد.

یکشنبه ۱۵ آبان، جلسات توامان کمیته مناسب‌سازی و شورای سالمندان شهرستان با حضور دکتر توکلی سرپرست فرمانداری کوهبنان و رئیس اداره بهزیستی و سایر اعضای کارگروه شورای سالمندان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه در خصوص مناسب‌سازی فضای ادارات جهت تردد جانبازان، سالمندان و معلولین، و همچنین پیگیری جهت راه‌اندازی خانه سالمندان در شهرستان بحث و گفتگو شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوهبنان